شرکت رخ نگار رویا در نظر دارد تا طبق روال هر ساله نسبت به تخصیص ظرفیت برای شش ماهه اول سال 1402 اقدام نماید.

لذا از برند های محترم درخواست میگردد از تاریخ 1401/10/20 لغایت 1401/10/30 با استفاده از کاربری شخصی خود به منوی ثبت سفارش مراجعه و درخواست های خود را به صورت دقیق تکمیل،ثبت سفارش اولیه را انجام و منتظر تخصیص ظرفیت از سوی شرکت رخ نگار و فراخوان بابت قرارداد اولیه باشند.

توجه:برای تعیین قطعی ظرفیت تخصیص یافته 10% از مبلغ قرارداد دریافت و قیمت قطعی نیز در فروردین و اردیبهشت ماه 1402 اعلام میگردد.

در ضمن تاریخ تحویل محصول از خرداد ماه لغایت شهریور ماه سال 1402 میباشد.