Eli.Zkita

Eli.Zkita برند آرایشی شرکت رخ نگار رویا است که بر اساس آخرین استاندارد ها و روش های تولید محصولات آرایشی و با استفاده از عالی ترین سطح از کیفیت مواد اولیه تولید می‌گردد.
در تولید Eli.Zkita تلاش می گردد سخت گیرانه ترین بازرسی های کیفی قبل از تولید ، حین و بعد تولید صورت پذیرد.
استقبال بی‌سابقه مصرف کنندگان از Eli.Zkita نشان از کیفیت مطلوب این کالای داخلی دارد.