تلفن: 37779011-026  الی 12

        026-34092770 الی 73

پست الکترونیک: info@rokhnegar.co

واحد تجارت الکترونیک: ec@rokhnegar.co

واحد فنی: technical@rokhnegar.co

واحد فناوری اطلاعات: ict@rokhnegar.co

آدرس: شهرک صنعتی اشتهارد، بلوار ابوریحان، خیابان سعدی غربی، بوستان یکم، گلستان یکم، پلاک 117